nyttnorge.com

Nytt Norge: Telepati er mulig.

Vi har alle hatt opplevelser der kommunikasjon med andre synes å ha funnet sted. Psykisk og psykiatrisk forskning jobber nå med å komme videre og konkretisere slike opplevelser.

Telepati betyr fjernfølelse, og er vår mulighet til å utveksle følelser med andre, kanskje også tale. Det er vist at tanker kan sendes over lange avstander, og et eksempel er et vellykket dokumentert forsøk med tankeoverføring mellom India og Frankrike.

 

Hjernaktivitet

Synapser er overføring av signaler mellom hjerneceller, og de er basis for all hjerneaktivitet, som kontroll av bevegelse, minne, oppfattelse og følelse.

Cellene er forbundet i et nettverk og hjernen produserer en synkronisert elektrisk bølge kalt en hjernebølge. Vi kan ta i mot hjernebølger fra andre.

Les mer.

DEL