nyttnorge.com

Faste er for de fleste å spise ingenting eller svært lite i korte eller lange perioder, og det har helse-effekter som reduksjon av kolesterol, generell slanking, rensing, detox og hvile. Faste brukes også til bevisst fornyelse av sinnet.

Faste er å avstå fra føde og eventuelt andre ting som sex, lys, forlystelser eller annet. Det er mange forestillinger om faste og mange er litt redde for å gjennomføre en faste eller gjøre det til en del av sitt liv.

 

Praktiseres ikke bare av muslimer

Mange tenker på faste som religiøst, og både islam med ramadan og mange kristne samfunn praktiserer faste for å komme nærmere sin gud. Hinduer, buddhister og de som deltar i yoga har også brukt faste opp igjennom tidene, og i indisk Ayurveda praksis er helse-faste en viktig ingrediens.

Helseaspektet ved fasting er kommet mer og mer fram, både som del av en slankeprosess og som en renselsesmekanisme. Faste er tabu i Helse Norge og det driver man ikke med der – en tåke er lagt over det emnet også.

Les mer.

DEL