nyttnorge.com

Skyggemannen(Shadow People) er en overnaturlig fenomen som involverer manifestasjon av antropomorfe skygge enheter. De er også omtalt som skyggefolk, skyggevesener, skyggemenn, eller nyanser.

Ifølge vitner observerer man skyggemannen ved et raskt glimt, bare for å forsvinne når det gjøres et forsøk på å se på dem direkte. Det er påstand at skyggefolk kan bevege seg gjennom vegger.

Skyggefolk viser seg bare for et øyeblikk. De har ingen merkbar ansiktstrekk. Skillet mellom et spøkelse og en skyggeperson er uskarpt. Vanligvis er et spøkelse mer av en lys fremtoning, mens en skyggemann er mørkt.

Forskere og andre skeptikere mener fenomenet kan tilskrives en blanding av pareidolia (tendensen til å se mønstre overalt) og mener dette kan bli sett på som en del av en hallusinasjon.

De som hevder å ha sett skyggemennesker påstår også at de har hatt mange uroligheter i livet når de dukker opp.

I radioprogrammet med Art Bell på 90-tallet ble Dr. Morgan Spence intervjuet om temaet. Han mener det er flere grunner til at personer ser skyggemennesker, men at de dukker opp hos personer som har negativ energi rundt seg.

DEL