Ulovlig jakting er populært blant barbarer og psykopater.
nyttnorge.com

Nytt Norge: Dyr har egenverdi uavhengig av den nytteverdien de måtte ha for mennesket.

Vår behandling av dyr der vi kontinuerlig dreper millioner får stadig større oppmerksomhet.

Respekt for dyr under alle forhold hører med i vurderingen, for fokus er ofte ensidig på slakting og kjøtt, men underholdning, pels, huder og dyreforsøk er også del av bildet.

Dyr drepes i daglige massedrap over hele verden.

 

Rett til å drepe?

Grunnlaget for alle skapninger er at alle har rett til å være her, og antallet dyreaktivister som mener at slaktingen må stoppe er økende. Sjokkerende scener fra industrien og meldinger om skremmende hendelser finnes i mengder.

Mange hevder at vi ikke har rett til å drepe, at dyrs rettigheter er satt til side og dyr er ting som vi behandler som vi vil.

 

Revurdering

Det er på tide å sette nytt lys på forestillingene våre og revurdere de dogmer og myter vi har skapt i vår menneskesentrerte verden. Vår naivitet er stor, og tiden er inne til å skaffe mer kunnskap om dyrene.

Noen vil klassifisere og gradere dyrene slik at noen kan drepes og noen får leve, mens andre hevder at alle må ha samme rettigheter. Det er innlysende at alle har samme rett, men vi bruker dyr til alt mulig.

Dyrenes behov er tilsidesatt og det er bygget opp en holdning til dyr som er akseptert og gjort alminnelig. Den ser ut til å være: drep dyrene akkurat som det passer deg.

Les mer.

DEL