nyttnorge.com

Nestleder for Demokratene er bekymret hvordan vi behandler våre eldre i Norge. – Dette er hedersmenn og kvinner som bygget landet etter krigen og vi har fått et samfunnsproblem, skriver Kleppe i et Facebook-innlegg.

For fire år siden ble det rapportert at 880 000 nordmenn bor alene. Nå er tallet enda høyere.

Det å bo alene må ikke bety at du har dårlig nettverk eller er ensom, men noen ganger går de tingene likevel hånd i hånd.

 

Ensomhet = tidlig død

Særlig eldre kan få et begrenset sosialt liv, fordi ektefelle, venner og bekjente faller fra.

Noen av de eldre føler seg alene og blir ensomme. Andre mangler helt kontaktnett og blir sosialt isolerte.

Tidligere studier har vist at både sosial isolasjon og ensomhet er knyttet til økt risiko for alvorlige sykdommer som hjerte-karsykdommer og demens, og tidlig død.

 

Ønsker fokus på eldre

Kleppe mener dette er bekymringsfullt og skriver på Facebook at vi har fått et samfunnsproblem.

– Hvordan vi behandler våre eldre hederskvinner og menn som har vært med å bygge opp fedrelandet gir svaret på hvilke kvaliteter vi som medmennesker – og hvilke verdier nasjonen Norge er bygget på. Faktum er at ensomhet blant nordmenn er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv.

– Spesielt gjelder dette eldre mennesker og mennesker med ulike sosiale utfordringer som bor hjemme alene. Vi må derfor alle som medmennesker kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe ensomheten som allerede har tatt for mange menneskeliv, skriver Kleppe.

 

Studie 

I en studie fra 2012 beviste forskere fra USA at ensomhet for eldre over 60 år kan medføre alvorlige helseproblemer og død. Disse bodde ikke nødvendigvis alene, men følte ensomhet i livet.

Studien ble utført av University of California, USA.

Blant eldre som følte seg ensomme (43 prosent), bodde bare 18 prosent alene.

– Det er veldig interessant å se at ensomhet uavhengig av andre faktorer kan kobles til en økning i forekomst av nedsatt funksjon og død.

Det fortalte forsker Carla Perissinotto ved det amerikanske universitetet etter undersøkelsen.

DEL