– Her er 10 gode grunner for at jorden er flat

nyttnorge.com

Den norske bloggeren Christian Paaske kommer med 10 grunner for at jorden er flat.

1. HAVOVERFLATEN har ingen kurve. Utallige observasjoner demonstrerer at det er mulig å se på langt større avstander enn jordens angivelige krumning skulle tilsi. Frihetsgudinnen i USA kan ses fra 96 km avstand.

Det tilsvarer en kurvehøyde på 632 m og burde ikke vært synlig dersom jorden er en kule. Chicago skyline kan ses over Michigansjøen på en lignende avstand og burde være usynlig.

Av denne type observasjoner er det såkalte Bedfordeksperimentet i 1838 blant de mest berømte. Bortforklaringer om at lyset bøyer seg sammen med krumningen eller luftspeilinger virker usannsynlige.

Frihetsgudinnen_1

2. GRAVITASJON skal følgelig forhindre de kolossale vannmassene i verdenshavene fra å bli slynget utover i det jorden roterer med en hastighet på overflaten i 1500 km/t. Likevel overkommer fugler eller luftballonger gravitasjonskraften.

Kun et titalls kilo avgjør om en luftballong blir på bakken eller stiger til værs. Gravitasjon kan ikke bevises og er aldri blitt målt. Objekter faller, synker eller stiger i kraft av masse, tetthet og volum.

Å forme 10 liter vann til en kule og spinne den rundt er ikke mulig. Heller ikke for vannmassene på jorden.

Tennis-ball

3. BILDENE AV JORDEN sett fra verdensrommet er malerier eller datagenererte. (CGI) Nærstudier av disse bildene viser store avvik i proporsjoner og geografiske forhold, samt tekniske avsløringer som viser redigerte og manipulerte bilder.

Det hevdes at jorden er flatere på polene på grunn av sentrifugalkraften. Alle bildene av jorden viser en perfekt sirkel.

Nasa_earth

Hvordan kan Amerika halveres i størrelse på et år?

 

4. DEN ANGIVELIGE JORDROTASJONEN medfører at jordoverflaten beveger seg i 1500 km/t, litt avhengig av hvor på jorden.

Dette burde gi store tidsforskjeller på flyreiser med eller mot jordrotasjonen. Det finnes knapt, og om de gjør skyldes det værforhold.

Det burde også få store konsekvenser ved landing. Fly ser ut til å kunne lande i alle retninger og tar aldri hensyn til at bakken beveger seg i 1500 km/t.

 

5. PÅ TROSS AV at jordens overflate beveger seg langt over lydmuren er det likevel mulig å sitte utendørs under en skyfri blå himmel uten å få vind i håret.

Det vil her og i punktet over, innvendes at det er fordi atmosfæren følger med jordrotasjonen.

Hvordan er det mulig når det ikke er noen friksjon mellom jorden og luften over? Hva holder i så tilfellet atmosfæren på plass?

 

6. HVORDAN ATOMOSFÆREN kan bli stadig tynnere for å gå over i vakuum i verdensrommet virkelig uforståelig. All luft og atmosfære burde blitt sugd ut i verdensrommet.

Muligens er jorden omgitt av en beskyttende kuppel, himmelhvelving eller «firmament» som ingen har lykkes å trenge gjennom.

Dette er beskrevet i Bibelens skapelsesberetning, norrøn mytologi, de vediske skriftene og flere andre åndelige tradisjoner verden over.

 

7. ALLE JORDOMSEILINGER skjer fra øst mot vest eller omvendt, men aldri vertikalt fra nord mot syd eller omvendt. På en flat jord er det ingen sydpol.

Antarktis er yttergrensene av høye isvegger som omgir hele jorden og holder verdenshavene på plass. Det forhindrer folk og skip å falle utfor kanten, for dem som måtte lure på det.

Antarktis er militært og forbudt område hvor over 40 nasjoner har inngått avtaler og tatt kontroll. Det er påfallende at FN, verdens meteorologer og flere militære organisasjoner bruker en flat jord som sin logo.

FN_Earth

8. SOLEN  er mye nærmere jorden enn antatt. Tidvis med såkalt bibelsk belysning gjennom skylaget kan solstrålene spre seg i nærmest 45 graders vinkel, hvilket ville være umulig dersom solen er 149 millioner km vekke.

Videre kan det tidvis observeres skyer bak både solen og månen. Flere måneformørkelser har vært synlige med både solen og månen over horisonten. Det kan tyde på at månefasene har andre forklaringer enn at jorden skygger for månen.

Dersom jorden i forhold til solen forårsaker månefasene, burde de være omvendt i sommer- og vinterhalvåret, men er alltid like.

Sollys og månelys er forskjellig. Skyggen i sollys er kaldere, mens skyggen i månelys er varmere. Månen lyser antakelig av seg selv og reflekterer ikke solen.

sun

9. UANSETT I HVILKET HØYDE fra bakken, sett fra et fjell eller fly er horisonten alltid i øyenhøyde. Det er kun mulig dersom en ser ut over et flatt plan, hvorav ordet planet. Dersom en så på en kule ville horisonten være lavere.

 

10. SKIP SOM FORSVINNER i horisonten på havoverflaten skyldes at de går ut av synsfeltets forsvinningspunkt. I en kikkert vil skipet fortsatt være synlig.

Sailing_Boat_Horizon

 

En ubehagelig sannhet
Det vanskelige med dette er ikke å akseptere logikken, men konsekvensene. Behovet for trygghet trumfer oftest sannhet. At jorden er flat er skremmende og farlig fordi det truer alt vi har lært, blitt fortalt og aldri har undersøkt selv.

De fleste har et avhengighetsforhold til sin virkelighetsoppfatning og finner det svært ubehagelig å få det utfordret eller forstyrret.

En sannhet går derfor gjennom tre stadier i følge Schopenhauer. Først blir det latterliggjort, deretter voldsomt bekjempet for til slutt å bli akseptert som den største selvfølge. Akkurat nå er de fleste i latterfasen, for å gå over i aggresjonsfasen.

 

Livet er et bevissthetsfenomen

escher2

Både flat eller rund jord etterlater fortsatt spørsmålet hvor verden eller verdensrommet slutter. Antakelig er jorden et eksistensplan ut av flere, med mer til felles med en drøm, et dataspill eller film enn en fast og varig fysisk virkelighet.

Religioner, åndelige tradisjoner og tenkere som Platon eller Shakespeare mente at den åndelige verden er den virkelige og den fysiske en drømmeverden. Vitenskapen snudde dette på hodet og innbilte alle at den fysiske verden er den virkelige og den åndelige kun innbilning, fantasi og en drøm.

I dag har vitenskapen flyttet seg til stadig mer abstrakte og teoretiske modeller av virkeligheten, fremfor konkrete observasjoner og erfaringer.

Slik sett har vitenskapen fått til felles med religion troen på noe imaginært og usynlig. Livet er fortsatt et mysterium. Det er nok å undre seg over, og det er nok best slik.

———————

PS. ADVARSEL: Flat jord er en enveiskjørt gate. For en logisk tenkende person er konklusjonen at jorden er flat og ikke en spinnende kule, uunngåelig. Det er ingen vei tilbake. Heliosentrikere som desperat veiver rundt på jakt etter argumenter, har rett og slett ikke satt seg godt nok inn fakta. Eller benekter, fortrenger og undertrykker alminnelig sunn fornuft og logikk. De gjør seg langt dummere enn de er. Frykt skal ikke undervurderes. Å tenke selv er en utfordring og i disse overfladiske tider ikke alle forunt. Men DU er ikke en av dem?!?

Publisert på christianpaaske.wordpress.com

DEL